Mano Krepšelis 0
0,00 €

Privatumo politika

Atnaujinta: ​14.04.2024

MB „Caja“, juridinio asmens kodas 304069370, registruotos buveinės Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Priegliaus g. 5-16, tel. +37061462541, el. p. [email protected]lt (toliau – Bendrovė) yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Prašome įdėmiai perskaityti šią caja.lt svetainės privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kad suprastumėte, kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis, taip pat kaip juos naudosime.

1. Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais tvarkome?

 1. Jūsų asmens duomenis tvarkome turėdami Jūsų sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo konkrečiu tikslu ir teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.
 2. Mes siekiame užtikrinti sklandų paslaugų teikimą Jums, kokybišką aptarnavimą ir geriausią Jūsų patirtį mūsų svetainėje, todėl šio teisėto intereso tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę bet kada nesutikti dėl tokio duomenų tvarkymo kreipdamiesi į mus el. paštu [email protected]. Gavę Jūsų nesutikimą, duomenis nustosime tvarkyti nedelsiant, bet galime užtrukti iki 10 dienų. Teisėto intereso pagrindu tvarkome Jūsų Techninius duomenis nurodytus žemiau.
 3. Tvarkome šių rūšių asmens duomenis:

1.1. Jūsų komunikavimo duomenys:

Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys:

 1. Pristatydami Jūsų įsigytas prekes interneto parduotuvėje www.caja.lt Jūsų nurodytu mokėtojo ir pristatymo adresu;
 2. Siųsdami Jums informaciją apie mūsų naujus produktus ir paslaugas;
 3. Siekdami sužinoti Jūsų tikrąjį amžių, kadangi mūsų interneto svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 16 metų asmenims. Šie duomenys tvarkomi tik tuo atveju, jei mums kyla pagrįstas įtarimas, jog tvarkome jaunesnių nei 16 metų amžiaus asmenų duomenis (žr. 6 punktą).

Jūsų pirkimo ir veiksmų istoriją, kurią sudaro Jūsų pirkiniai, Jūsų krepšelyje išsaugotos prekės ir Jūsų veiksmai naudojantis el. paštu, interneto svetaine:

 1. Parduodami Jums prekes;
 2. Teikdami paslaugas ir pagalbą, taip pat tvarkydami pinigų grąžinimo klausimus;
 3. Siųsdami personalizuotus el. laiškus.

Jūsų kiti rinkodaros duomenys: Jūsų sutikimai gauti mūsų pasiūlymus, naujienlaiškius ir kitus rinkodaros produktus, Jūsų elektroninio pašto adresas, kuriuo užsakote mūsų naujienlaiškį apie prekių naujienas ir pasiūlymus.

Šiuos duomenis saugome 2 metus.

1.2. Duomenys apie sandorį:

Jūsų mokėjimo informaciją:

 1. Priimdami ir grąžindami pinigus, siekiant įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums;
 2. Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus.

Šiuos duomenis saugome 10 metų.

1.3. Techniniai duomenys:

Mes kaupiame, analizuojame ir perduodame Jūsų duomenis, siekdami užtikrinti sklandų paslaugų teikimą Jums, kokybišką aptarnavimą ir geriausią Jūsų patirtį mūsų įmonėje. Mes tvarkome techninius Jūsų duomenis, gautus iš analitinių paslaugų teikėjų tokių kaip Google, Facebook, Instragram, Pinterest ir kt.

Rinkdami duomenis per „Google Analytics“ įrankius tvarkome bendrą statistinę informaciją apie mūsų interneto svetainės lankomumą, mūsų svetainės naudotojų naudojamas naršykles, prietaiso tipą, , praleistą laiką mūsų svetainėje, e iš kokios svetainės buvo ateita į mūsų svetainę, kokia paieška atvedė į mūsų svetainę ir kt. Daugiau informacijos skyriuje 5. skyriuje Kaip naudojame slapukus?

Šiuos duomenis saugojame iki 2 metų.

II. Kokius asmens duomenis atskleidžiame tretiesiems asmenims?

Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 1. Jei yra Pirkėjo sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 2. Vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Bendrovės partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
 3. Kitoms Bendrovės grupės įmonėms, jeigu duomenys būtini siekiant susijusių tikslų;
 4. Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
 5. Jeigu būtina užkirsti kelią teisės aktų pažeidimams arba būtina juos tirti.

2. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek, kiek tai yra būtina sutartinėms prievolėms arba įstatyminiams reikalavimams įvykdyti. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

3. Rinkodaros pranešimai

Jums siunčiame rinkodaros pranešimus tik turėdami Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Jums sutikus, el. paštu Jums siųsime tiesioginės rinkodaros pranešimus, kad sužinotumėte mūsų naujienas bei skelbiamas akcijas ir galėtumėte susipažinti su naujais mūsų produktais. Visi rinkodaros pranešimų prenumeratoriai gali bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų, siunčiamų iš  [email protected], o tai galite padaryti bet kuriame el. laiške spustelėję prenumeratos atšaukimo nuorodą arba susisiekę elektroniniu paštu su mūsų klientų aptarnavimo centru  [email protected]. Jums atšaukus prenumeratą, mes atnaujinsime Jūsų profilį, kad rinkodaros pranešimai Jums nebebūtų siunčiami. Prašome atkreipti dėmesį, jog mūsų sistemų atnaujinimas gali užtrukti kelias dienas. Taigi kurį laiką, kol Jūsų užklausa bus vykdoma, Jūs dar galite ir toliau gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

4. Jūsų teisės

Jūs kaip asmens duomenų subjektas turite šias teises:

 1. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis kartu su tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją, jei tokiu būdu nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.
 2. Teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.
 3. Teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (1) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (2) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (3) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas taisykles; (4) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, arba (5) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (1) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (2) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; arba (3) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.
 4. Teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis viešuoju arba teisėtu interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą šiuo pagrindu, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (1) su Jūsų sutikimu; (2) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (3) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (4) dėl svarbaus viešojo intereso.
 5. Teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame viešojo intereso tikslais arba dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
 6. Teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus šiuo tikslu.
 7. Teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra (1) Jūsų sutikimas arba (2) sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.
 8. Teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų asmenų teises ir laisves.
 9. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, ada.lt.
 10. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą leisti tvarkyti savo asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

5. Kaip naudojame slapukus?

Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėje ar ja naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais.

Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su slapukų gauta ir saugoma informacija.

Trečiųjų šalių naudojami slapukai

Siekdami vykdyti tiesioginę rinkodarą, mes galime naudotis „Google Analytics“, „Facebook“, „Instagram“ ar kitų socialinių tinklų teikiamomis rinkodaros ir/ar reklamos priemonėmis, kurios padeda mums analizuoti pirkėjų poreikius, remiantis slapukų surinkta informacija. Daugiau apie šių paslaugų teikėjų slapukų politiką galite sužinoti jų platformose.

6. Kita svarbi informacija apie asmens duomenų naudojimą

Vaikų asmens duomenys

Mūsų interneto svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 16 metų asmenims. Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių. Jeigu jums kyla pagrįstų abejonių, kad galime tvarkyti jaunesnių nei 16 metų amžiaus asmenų duomenis, prašome nedelsiant Mus apie tai informuoti elektroniniu paštu [email protected].

7. Jūsų privatumo apsaugos nuostatų pakeitimai

Mes periodiškai peržiūrime savo Privatumo politiką, kad ji atspindėtų, kaip tvarkome Jūsų duomenis.

Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

8. Kaip su mumis susisiekti?

Mes visuomet norime išgirsti savo klientų atsiliepimus.

Nedvejodami kreipkitės į mus, jei:

-turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų apie Mūsų Privatumo politiką;

-norite, kad Mes nustotume naudoti Jūsų informaciją;

-norite pasinaudoti savo, kaip asmens duomenų subjekto, teisėmis arba pateikti skundą.

Jūs galite kreiptis į mus dėl asmens duomenų tvarkymo ir savo teisių įgyvendinimo klausimų elektroniniu paštu [email protected] arba raštu siunčiant prašymus/skundus/atsiliepimus adresu Priegliaus g.  5-16, Vilnius LT-06269.